„Małp gaj- miejsce integracji i rozwoju społecznego”

„Małp gaj- miejsce integracji i rozwoju społecznego” – to nazwa projektu, który w grudniu został zrealizowany dzięki nieformalnej grupie mieszkańców Baranowa Sandomierskiego.  Inicjatywa odbyła się dzięki dofinansowaniu z dotacji przyznanej ze środków konkursu  pt.: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to projekt, który został stworzony aby  umożliwiać mieszkańcom podejmowanie różnego rodzaju działań w realizowaniu projektów czy pomysłów na rzecz zmian w otoczeniu lokalnym dla wspólnego dobra. Poprzez otrzymanie grantu udało się  częściowo oczyścić zagajnik a także udoskonalić go w nowe palenisko, tak aby stało się bezpieczniejsze i należycie przygotowane. Głównym założeniem inicjatywy był rozwój już wcześniej podjętych działań na terenie zagajnika. Duży wpływ na zrealizowanie kolejnego wniosku miała determinacja mieszkańców, która wynikała z utworzenia bezpiecznego miejsca dla swoich pociech, miejsca gdzie będą mogły spędzić aktywnie swój wolny czas. Doposażenie o trampolinę, piłkę, a także wcześniejsze zakup placu  zabaw oraz huśtawki stał się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla dzieci z okolicy ale także dzieci i młodzieży z pobliskiej szkoły i przedszkola. Poprzez realizację projektu wpłynęliśmy na rozwój więzi sąsiedzkich a także na promocję wolontariatu. Dołożymy starań aby tworzyć kolejne projekty we współpracy z mieszkańcami. Podsumowaniem realizacji wykonania zadania było ognisko promocyjno- inauguracyjne w zagajniku „Małpi Gaj”.

Działaj Lokalnie 2014 - Sadzenie Alei Klonowej

Stworzenie "Alei Klonowej" było możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy mieszkańców ul. Kościuszki oraz dofinansowaniu otrzymanym w ramach programu Działaj Lokalnie. Do prac związanych z utworzeniem alei spacerowej włączyli się wszyscy mieszkańcy nowo powstałego osiedla nawet Ci najmłodsi. Warto wspomnieć, iż jest to już kolejna inicjatywa mieszkańców tego osiedla - w ubiegłym roku wykonali mini plac zabaw w pobliskim " Małpim Gaju"

Działaj Lokalnie 2014 - Otwarcie "Alei Klonowej" przez mieszkańców ulicy Kościuszki i Piaski

Stowarzyszenie „Arkadia” wraz z mieszkańcami ul Kościuszki z Baranowa Sandomierskiego, dzięki dotacji z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2014”, zrealizowali projekt pn. Aleja Klonowa – Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej. 
Grupa mieszkańców poprzez swoją aktywność i chęć poprawienia estetyki ulicy na której mieszkają, zakupiła 60 drzew ozdobnych z rodziny KLON. Zostały one posadzone wzdłuż obu stron ulicy dzięki czemu powstała piękna aleja spacerowa.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 4500 zł. Dobrem wspólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności nowopowstałego osiedla przy ul. Kościuszki. 
Dzięki temu projektowi promowane były postawy proekologiczne, wspólne zaangażowanie mieszkańców do wspólnego działania, integracja mieszkańców, a także pobudzenie aktywności międzysąsiedzkiej. 
W połowie września mieszkańcy spotkali się na pikniku rodzinnym, który był uroczystym podsumowaniem projektu. Dla wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie jak i zaproszonych gości zorganizowane zostało ognisko, mieszkanki ulicy przygotowały przekąski i ciasta. Na pobliskim placu zabaw i boisku zostały zorganizowane gry i zabawy dla dzieci, każdy z gości znalazł w tym dniu atrakcję dla siebie. Stowarzyszenie Arkadia od kilku lat prężnie działa na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, wcielając swoje pomysły na poprawę wyglądu gminy jak i miejscowości

Działaj Lokalnie 2013 - Biesiada Uliczna pod Lipami

Działaj Lokalnie 2013 - Biesiada Uliczna pod Lipami

Działaj Lokalnie 2013 - Plac Zabaw Małpi Gaj

Działaj Lokalnie 2013 - Plac Zabaw Małpi Gaj

Podkategorie