Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

Witamy wszystkich na  stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego "Arkadia".

Znajdziecie tutaj wszystkie informacje o nas, naszych planach, projektach oraz zdjęciach z wszystkich organizowanych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie powstało w marcu 2005 roku. Na mocy ustalonej uchwały, działamy prężnie aż do dzisiaj. „Arkadia” obecnie skupia ok. 20 osób, którzy aktywnie działają na rzecz stowarzyszenia. Co roku pozyskujemy środki na różnego rodzaju projekty, które przyczyniają się do pobudzenia aktywności sąsiedzkiej czy kultywowania tradycji.
Nasze stowarzyszenie aktywnie włącza się do różnego rodzaju akcji społecznych realizowanych na terenie gminy i okolic m.in “Szlachetna paczka.”

Celami Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Baranowie Sandomierskim i okolicach; 
2. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu; 
3. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;
4. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Baranowa Sandomierskiego oraz miejscowości powiatu tarnobrzeskiego i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi oraz budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;
5. Aktywizacja młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski;
6. Pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Gminy Baranów Sandomierski w zakresie: społeczno – gospodarczym, kulturalno – oświatowym, ochrony środowiska naturalnego;
7. Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi, itp. 
w zakresie opracowywania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska, turystyki i rekreacji, rozwoju oświaty, kultury a także propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
8. Popularyzacja w kraju i za jego granicami zabytków miasta i gminy Baranów Sandomierski w szczególności Zamku Leszczyńskich i Kościoła Parafialnego 
9. Popularyzacja legend, podań, zwyczajów, obrzędów związanych z Baranowem Sandomierskim i kulturą Lasowiacką;
10. Podjęcie działań na rzecz zwalczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
11. Organizowanie akcji na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, działania proekologiczne.
12. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez popularyzację agroturystyki jako formy zwalczania bezrobocia a także możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji materialnej mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski.

Akademia zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie Arkadia zaprasza osoby do projektu 

“Akademia zdrowego stylu życia”

 

zapisy do 15.10.2015r. tel. 605 115 705

 

projekt zakłada spotkania z dietetykiem oraz warsztaty kulinarne, 

wstępnie planowany termin warsztatów po 20 października 2015r. w godzinach popołudniowych 

 

Liczba miejsc ograniczona decyduje termin zgłoszenia. 

 

 

Głównym celem projektu jest pobudzenie świadomości zdrowego stylu życia odżywiana się wśród mieszkańców gminy baranów sandomierski nauka przyrządzania zdrowych dań oraz przygotowanie mini książki kulinarnej, ponadto doposażenie remizy OSP w naczynia pozwoli na przygotowanie obiektu do innych inicjatyw organizowanych w naszym lokalnym społeczeństwie.

 

 

Ogólna otyłość narodu wywodzi się ze złego stylu żywienia i mało aktywnego trybu życia nie tylko w naszej gminie wielokrotnie spotykamy się z głosami że młodzież źle się odżywia a oni biorą przykład od swoich rodziców, rówieśników (ogólnopolskie i ogólnoświatowe badania dowodzą tego a my na własne oczy obserwujemy jak my i nasze dzieci są coraz grubsze) nasza grupa chce pokazać doby kierunek zmian i chce temu przeciwdziałać poprzez zorganizowanie pogadanki, zorganizowanie warsztatów zdrowego stylu żywienia,  konkurs kulinarny ze zdrową żywnością, a następnie wydać książkę kulinarną z najlepszymi potrawami.  W ramach projektu chcemy zorganizować warsztaty kulinarne na temat zdrowego sposobu odżywiania się, warsztaty odbędą się pod nadzorem doświadczonego szefa kuchni w remizie OSP w Baranowie Sandomierskim,  kolejnym elementem projektu będzie zorganizowanie pogadanki na temat zdrowego stylu życia, pokazy różnych form aktywnego wypoczynku np.  nordiwalking, bieganie, jazda rowerem itp. chcemy również przygotować konkurs kulinarny dla uczestników warsztatów.

„Akademia zdrowego stylu życia”

„Akademia zdrowego stylu życia”

 

W dniach 06 i 08 listopada 2015  roku  w budynku remizy OSP Baranów Sandomierski  odbyły się warsztaty kulinarne organizowane w ramach projektu „ Akademia zdrowego stylu życia”.    

Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „Arkadia” przy współudziale Zarządu OSP Baranów Sandomierski otrzymało dofinansowanie na realizację w/w projektu w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” oraz konkursu grantowego ogłoszonego przez Gminę Baranów Sandomierski .

Głównym celem projektu było pobudzenie świadomości zdrowego stylu życia i  odżywiana się wśród mieszkańców gminy Baranów Sandomierski, nauka przyrządzania zdrowych potraw oraz przygotowanie mini książki kulinarnej. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia doposażono budynek remizy OSP w naczynia i inne akcesoria kuchenne umożliwiające realizację innych inicjatyw organizowanych w naszym lokalnym społeczeństwie.

Inauguracja projektu odbyła się w  lipcu br. kiedy to  wspólnie  z Stowarzyszeniem Amazonek „Pomocna dłoń” z Tarnobrzega zorganizowano spotkanie mające na celu  popularyzację zdrowego stylu życia i odżywiania się  połączone z  degustacją dań dietetycznych które można przyrządzić na grillu.

 

Projekt obejmował organizację spotkania  z dietetykiem oraz warsztatów zdrowego stylu żywienia połączonych z  konkursem kulinarnym ze zdrową żywnością. W ramach projektu została również  opublikowana mini książka kulinarna.  W publikacji tej zostały ujęte potrawy przygotowywane przez uczestników warsztatów  kulinarnych jak również autorskie przepisy zwycięzców przeprowadzonego konkursu kulinarnego.

Pomóżmy GRZEŚKOWI

Prośba do wszystkich ludzi dobrej woli jak zobaczycie taką ulotkę rozdawaną na ulicy lub gdziekolwiek proszę nie wyrzucajcie ją od razu tylko przeczytajcie, to może uratować ŻYCIE!

 

 

Czytaj więcej: Pomóżmy GRZEŚKOWI