Home

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

Witamy wszystkich na  stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego "Arkadia".

Znajdziecie tutaj wszystkie informacje o nas, naszych planach, projektach oraz zdjęciach z wszystkich organizowanych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie powstało w marcu 2005 roku. Na mocy ustalonej uchwały, działamy prężnie aż do dzisiaj. „Arkadia” obecnie skupia ok. 20 osób, którzy aktywnie działają na rzecz stowarzyszenia. Co roku pozyskujemy środki na różnego rodzaju projekty, które przyczyniają się do pobudzenia aktywności sąsiedzkiej czy kultywowania tradycji.
Nasze stowarzyszenie aktywnie włącza się do różnego rodzaju akcji społecznych realizowanych na terenie gminy i okolic m.in “Szlachetna paczka.”

Celami Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Baranowie Sandomierskim i okolicach; 
2. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu; 
3. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;
4. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Baranowa Sandomierskiego oraz miejscowości powiatu tarnobrzeskiego i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi oraz budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;
5. Aktywizacja młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski;
6. Pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Gminy Baranów Sandomierski w zakresie: społeczno – gospodarczym, kulturalno – oświatowym, ochrony środowiska naturalnego;
7. Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi, itp. 
w zakresie opracowywania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska, turystyki i rekreacji, rozwoju oświaty, kultury a także propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
8. Popularyzacja w kraju i za jego granicami zabytków miasta i gminy Baranów Sandomierski w szczególności Zamku Leszczyńskich i Kościoła Parafialnego 
9. Popularyzacja legend, podań, zwyczajów, obrzędów związanych z Baranowem Sandomierskim i kulturą Lasowiacką;
10. Podjęcie działań na rzecz zwalczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
11. Organizowanie akcji na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, działania proekologiczne.
12. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez popularyzację agroturystyki jako formy zwalczania bezrobocia a także możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji materialnej mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski.