Zarząd

 

Tomasz Pruś - Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. Z.o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.  W 2005 roku rozpoczął informatyzację gminy poprzez pilotażowy projekt budowy  nadajników HOT-SPOT w Gminie następnie w 2009r pozyskał dofinansowanie na budowę kompleksowej ?Gminnej Sieci Komputerowej? na obszarze całej gminy w ramach projektu ponad 200 rodzin otrzymało darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy, ponadto w centrach miejscowości uruchomiono HOT-SPOTy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznała ten projekt za jeden z najlepiej przeprowadzonych w kraju i wytypowała go do reprezentowania polski na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze.  Od kilku lat pozyskuje środki z funduszy europejskich między innymi projekt budowy kompleksowej sieć światłowodowej (FTTH) na obszarze gmin Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski. Ponadto wiele wniosków RPO WP, PROW, POIG.  W 2010r Lider rejonu Baranów Sandomierski w akcji Szlachetna Paczka. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim.

 

 

 

 

 

 

Agata Róg   zamieszkała w Baranowie Sandomierskim, lat...t..................................................................................

 

 

Magdalena Pruś ? zamieszkała w Baranowie Sandomierskim, lat 26, stan cywilny : zamężna. Ukończyła  studia magisterskie na kierunku biologia środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego gminy Baranów Sandomierski.  Jako Skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego Arkadia aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach  realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach środków pochodzących z dotacji  zewnętrznych. Aktywnie włącza się w akcje społeczne realizowane na rzecz mieszkańców gminy Baranów Sandomierski i okolic m.in. Akcja ?Szlachetna Paczka?.

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Młyniec - Mieszkanka Dymitrowa Dużego, 22 lata. Absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Od dwóch kadencji Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim oraz Radna młodzieżowa z miejscowości Dymitrów Duży. Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia na terenie swojej miejscowości, jak i całej gminy Baranów Sandomierski. Uczestniczyła w wielu projektach np.: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 2010r głosami młodzieży i mieszkańców gminy Baranów Sandomierskim została nagrodzona tytułem „Młodzian Roku”. W plebiscycie Wyjątkowi, w 2013r. została uhonorowana tytułem „Wolontariusz - z tymi mi dobrze”. Od 2008 roku wraz z Młodzieżową Radą Miejską pozyskuje środki z programów granatowych tj:, „Wygraj w Tysiąca”, „Działaj Lokalnie” w celu poprawienia jakości życia oraz aktywizacji ludzi młodych w środowisku lokalnym. Lubi aktywny wypoczynek oraz pasjonuję się fotografią.